Myšlenka zrození nové rozhledny, jakožto symbolu spojení obyvatel, vznikla ze vzájemných jednání tří sousedících obcí – Hýsly - Ježov - Žádovice. Obce leží na patě „společného“ kopce s výškovou kótou 310 m. A právě do těsné blízkosti tohoto vrcholu je rozhledna situována.

Unikátní tvar triquetry, moderně a nadčasově

Architektonické studio DESIGN s.r.o. z Chotěboře pro návrh řešení využilo symbol „triquetra“. Obecně většinou znamená neoddělitelné spojení tří prvků, v tomto přeneseném významu úzké spojení obcí Hýsly, Ježov a Žádovice. Triquetra vznikla z latinského tri – tři a quetrus– roh, původně prostého významu trojúhelník. Symbol se v různých podobách a významech dokladuje od dob Keltských až do současnosti. Rozhledna Súsedská je zpracována ze soudobých konstrukčních materiálů – betonu a oceli, má výšku 21 m a celkově 99 schodů.

Na trase cyklostezek a vycházkových tras

Přístupnost k rozhledně zajistí soustava současných a nově budovaných stezek pro pěší a cyklisty. Autem rozhledna dostupná nebude. Rozhledna Súsedská bude otevřena celoročně, bude bezobslužná, tedy s volným vstupem návštěvníků. Na vrchní vyhlídce z výšky 323 m.n.m. budou umístěny informační panely, které návštěvníky zorientují v dalekých a i blízkých výhledech.

úkázka designu

V prosinci 2020 byly zahájeny terénní a stavební práce. Finalní dokončení a otevření pro veřejnost je naplánováno na léto 2021. Investorem stavby je Svazek obcí mikroregionu Podchřibí.

Fotogalerie